[Nlnog] Nederlandse vertaling rfc 2119

Niels Bakker niels.bakker at ams-ix.net
Thu Mar 26 20:17:11 UTC 2009


On 2009-03-26, at 20:27, Marco Hogewoning wrote:

> 4. De voor opname in de .nl zone file opgegeven nameservers dienen  
> vanaf het hele internet bereikbaar te zijn via IPv4 en bij voorkeur  
> ook via IPv6.

Ik zie geen reden waarom dit niet aangepast zou kunnen worden in een  
"en/of".  Het is wel een beetje typerend voor de manier van denken die  
ons ook numerieke subdomeinen voor particulieren bracht.


	-- Niels (beeldt zich een handenwringende SIDN-systeembeheerder in  
die nu het databasemodel moet gaan aanpassen)

More information about the NLNOG mailing list