[Nlnog] Nederlandse vertaling rfc 2119

Marco Davids mdavids at forfun.net
Thu Mar 26 21:33:46 UTC 2009


Marco Hogewoning wrote:
>
> 4. De voor opname in de .nl zone file opgegeven nameservers dienen
> vanaf het hele internet bereikbaar te zijn via IPv4 en bij voorkeur
> ook via IPv6.
>
> Ik kan geen reden bedenken waarom dat zo zou moeten zijn, die vraag
> heb ik inmiddels aan SIDN gesteld (als er antwoord komt laat ik het
> weten). 

Hier vast een informeel antwoord:

De reden is 'behoudendheid'. SIDN kan ook geen reden bedenken voor wat
er niet juist zou zijn aan een of meerdere IPv6-only nameservers, zolang
er ook minimaal twee IPv4 nameservers zijn. Maar de 'veilige keuze' was
om de betreffende eis desondanks voorlopig in stand te houden, dan zou
alles in elk geval blijven werken was het argument. En geef toe, een
hele dwingende reden om een IPv6-only server te willen draaien is er ook
nog niet echt, toch? Bovendien zijn er eenvoudige truuks om dat alsnog
te realiseren.

Maar het 'experiment' met "j.gtld.biz" draait daarentegen ook alweer
dusdanig lang met succes, dat het misschien tijd wordt om deze
'technische eis' opnieuw in overweging te nemen.

Het is dus niet zo dat SIDN niet voor rede vatbaar is, of statisch is.
SIDN is wel behoudend en behoedzaam. Maar naar goede argumenten
luisteren we graag.

> Maar op zich laat het SIDN document weinig aan ruimte, die eis gaat
> simpelweg over en is op lange termijn niet houdbaar want er is geen
> garantie dat ik in de toekomst nog v4 adressen zou hebben of op zou
> kunnen eisen op basis van het simpele feit dat ik een nl domein wil
> hosten.
Je kunt gerust zijn, tegen die tijd zijn de 'technische eisen' echt wel
aangepast aan de dan geldende actuele situatie. Weet je ook wel :-)

--
Marco
(overdag SIDN-er)

More information about the NLNOG mailing list