[Nlnog] Vraagje mbt logging en kosten ivm Bewaarplicht ...

Pim van Stam pim at vanstam-ict.nl
Tue Nov 4 11:27:34 UTC 2008


On Tue, 2008-11-04 at 11:35 +0100, Sabri Berisha wrote:
> On Tue, Nov 04, 2008 at 11:17:14AM +0100, Pim van Stam wrote:
> 
> Hi,
> 
> > > Het idee van de overheid is om de opslag centraal te regelen, als
> > > tegenargument dat dit alles zo duur gaat worden. Dit gaat een grote
> > > inbreuk op de privacy zijn, omdat er dan zonder verdachtmaking en
> > > toetsing van de ISPs door de gegevens gezocht kan worden.
> 
> Dat kan nu al, het CIOT bewaard bijvoorbeeld alle NAW+IP gegevens.
> Officieel zijn er regels opgesteld voor inzage. Maar wie controleert
> dat?

CIOt is uitvoering van een ander wetsartikel dan dataretentie. Hierbij
wordt de actuele gegevens bewaard. CIOT _mag_ en kan deze gegevens niet
langer dan 24 uur bewaren. Dit is dus geen oplossing voor dataretentie.
Verder is er een audit-systeem in het leven geroepen waaraan de
overheid, maar ook marktpartijen deelnemen. Tevens is hierop
parlementair toezicht. Dit laatste geldt ook voor dataretentie.


> 
> > In het wetsvoorstel staat dat het niet centraal geregeld wordt. Wie wil
> > het dan alsnog centraal regelen?
> 
> Als ik het juiste wetsvoorstel gelezen heb is dat niet moeilijk:
> (http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous at 3A1258256203/action=doc/query=3/pos=1/KST118556.pdf)
> 
>   c. Het derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Teneinde aan deze
>   verplichtingen te kunnen voldoen bewaren de aanbieders de bij algemene
>   maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens voor een periode van
>   twaalf maanden, vanaf het tijdstip waarop deze gegevens voor de eerste
>   maal zijn verwerkt.
> 
> Het kabinet kan zelfstandig besluiten hoe dit geregeld moet worden. Dit
> zou bijvoorbeeld kunnen via het CIOT.
> 

Ik lees toch echt dat de aanbieder de gegevens moet bewaren en bij AMVB
alleen bepaald kan worden wat er bewaard moet worden. Dit is overigens
ook nog eens gelimiteerd tot de gegevens die in het wetsvoorstel staan
(geen url's dus).

> Groeten,
> 
-- 
Met vriendelijke groet,

Pim van Stam


WP van Stam ICT

Postbus 628, 6710 BP  Ede
Postweg 38, 6741 BC  Lunteren
E: pim at vanstam-ict.nl
T: (0318) 48 93 11
F: (0318) 48 93 51
G: (06) 46 44 42 92


More information about the NLNOG mailing list