[Nlnog] Vraagje mbt logging en kosten ivm Bewaarplicht ...

Sabri Berisha sabri at cluecentral.net
Tue Nov 4 10:35:36 UTC 2008


On Tue, Nov 04, 2008 at 11:17:14AM +0100, Pim van Stam wrote:

Hi,

> > Het idee van de overheid is om de opslag centraal te regelen, als
> > tegenargument dat dit alles zo duur gaat worden. Dit gaat een grote
> > inbreuk op de privacy zijn, omdat er dan zonder verdachtmaking en
> > toetsing van de ISPs door de gegevens gezocht kan worden.

Dat kan nu al, het CIOT bewaard bijvoorbeeld alle NAW+IP gegevens.
Officieel zijn er regels opgesteld voor inzage. Maar wie controleert
dat?

> In het wetsvoorstel staat dat het niet centraal geregeld wordt. Wie wil
> het dan alsnog centraal regelen?

Als ik het juiste wetsvoorstel gelezen heb is dat niet moeilijk:
(http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous at 3A1258256203/action=doc/query=3/pos=1/KST118556.pdf)

  c. Het derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Teneinde aan deze
  verplichtingen te kunnen voldoen bewaren de aanbieders de bij algemene
  maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens voor een periode van
  twaalf maanden, vanaf het tijdstip waarop deze gegevens voor de eerste
  maal zijn verwerkt.

Het kabinet kan zelfstandig besluiten hoe dit geregeld moet worden. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen via het CIOT.

Groeten,

-- 
Sabri

More information about the NLNOG mailing list