[Nlnog] Vraagje mbt logging en kosten ivm Bewaarplicht ...

Sabri Berisha sabri at cluecentral.net
Tue Nov 4 11:50:03 UTC 2008


On Tue, Nov 04, 2008 at 12:27:34PM +0100, Pim van Stam wrote:

Hi,

> CIOt is uitvoering van een ander wetsartikel dan dataretentie. Hierbij
> wordt de actuele gegevens bewaard. CIOT _mag_ en kan deze gegevens niet
> langer dan 24 uur bewaren.

Het CIOT is in eerste instantie in het leven geroepen voor gegevens van
telco's. Later is besloten om ook de persoonsgegevens van
internetgebruikers bij te hangen.

Het wetsartikel (126nc Sv) dat de afgifte van NAW-gegevens regelt
schrijft ook:

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden
  gesteld met betrekking tot de opsporingsambtenaar die de gegevens
  vordert en de wijze waarop de gegevens worden gevorderd en verstrekt.

nergens wordt in de wettekst gesteld dat de ISP verplicht is om -alle-
gegevens elke nacht te uploaden naar het CIOT. Toch is dat in lagere
wetgeving zo geregeld.

> Dit is dus geen oplossing voor dataretentie.
> Verder is er een audit-systeem in het leven geroepen waaraan de
> overheid, maar ook marktpartijen deelnemen. Tevens is hierop
> parlementair toezicht. Dit laatste geldt ook voor dataretentie.

Yeah right. Je klinkt nu als Wouter Bos. We weten allemaal dat het met
het huidige stelsel onmogelijk is om elke inzage te controleren op
rechtmatigheid. En waar controle onmogelijk is wordt misbruik gemaakt. 

> Ik lees toch echt dat de aanbieder de gegevens moet bewaren en bij AMVB
> alleen bepaald kan worden wat er bewaard moet worden. Dit is overigens
> ook nog eens gelimiteerd tot de gegevens die in het wetsvoorstel staan
> (geen url's dus).

Het gaat er niet om wat er niet staat, maar wat er wel staat. En dat is
dat de wijze bij AMVB geregeld wordt. En als die AMVB gaat voorschrijven
dat de ISP dat moet bewaren op een door het ministerie van justitie
gefaciliteerde opslagcentrum, dan kan je hoog of laag springen maar
gebeurt dat. Zolang een AMVB niet in strijd is met hogere wetgeving
kunnen ze dat gewoon doen.

-- 
Sabri

More information about the NLNOG mailing list