[Nlnog] Datacenters Google Map

Maarten te Paske maarten at tepaske.net
Mon Mar 10 13:15:19 UTC 2008


On Mon, Mar 10, 2008 at 01:08:30AM +0100, Jan Hoogenboom wrote:
 
> Ik heb een Google Map met daarop 'alle' datacenters in Nederland.

Niet dat ik zo'n fan ben van zijn activiteiten (*kuch*), maar het doet
me wel enigszins denken aan de "datacentrumgids" van Arnout Veenman:

http://www.datacentrumgids.nl/

Groet,

Maarten
-- 
Only users lose drugs.

GPG key fingerprint: AB75 C115 B31D 13EF E2BC  281A 557A BF4A 2EEB 2DA1
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080310/fd94935c/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list