[Nlnog] Datacenters Google Map

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Mon Mar 10 07:37:19 UTC 2008


++ 10/03/08 01:08 +0100 - Jan Hoogenboom:
>Dit is een eerste draft, dus er zitten vast nog veel fouten in en
>ontbrekende sites. Graag opbouwend commentaar! Mensen die willen
>meehelpen hem te onderhouden zijn ook welkom!

Ik wil er vanaf wezen, maar volgens mij is of wordt het "datacenter" van
Luna (aan de Puntegale in Rotterdam) opgeheven. Dat zelfde geldt mijn
weten ook voor Easynet Wirehub (aan de Westzeedijk in Rotterdam). 

-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> https://rejo.zenger.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080310/6cc06fe0/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list