[Nlnog] Een borrel EN een GPG key signing ?

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Thu Nov 10 15:05:44 UTC 2005


++ 10/11/05 15:59 +0100 - Erik Bais:
>Zijn er ergens signing policies te vinden online ? ( aka peering policies ? 

Die zijn er zeker. In de regel private, weinig generieks:

  http://www.nieveler.org/PGP/pgp.htm
  http://www.vanheusden.com/pgp-key-signing-policy.html
  http://proteus.cs.uiuc.edu/~alber/pgp-signing-policy.html
  [etc]

Minder generiek:

  http://www.nanog.org/mtg-0202/pgp.html

En volgens mij heeft Debian bijvoorbeeld ook een document waar een
policy in wordt afgesproken. 

-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> http://rejo.zenger.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20051110/dc8662f3/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list