[Nlnog] Personeel gezocht

MarcoH marcoh at marcoh.net
Mon Mar 8 15:46:19 UTC 2004


On Mon, Mar 08, 2004 at 04:27:45PM +0100, NLNOG BOFH wrote:
> On Mon, 2004-03-08 at 16:19, ProServe - Peter Batenburg wrote:
> 
> > Misschien niet helemaal de goeie plek voor deze vraag
> 
> Give the man a cigar!
> 
> > maar ik waag het er toch maar op :)
> 
> The BOFH ponders over whether this is allowed in the NLNOG charter,
> looks around in confusion and... realises there IS NO CHARTER!
> 
> You got lucky this time, hippie!

Well to start the discussion again...we need a charter :)

First draft:

"NLNOG is beoeld voor het uitwisselen van informatie van belang vopor het
operationeel houden van het Nederlandse deel van de default-free-zone en
voor zaken gerelateerd aan het draaiende houdende van een internet service
providers.

Deze lijst is onder geen beding bedoeld voor advertenties in welke vorm
dan ook, of u nu op zoek bent naar een baan, een nieuwe collega of gewoon
iets wil verkopen, dit is niet het medium. Voor advertentie mogelijkheden
met een landelijk bereik kunt u contact opnemen met:

+31 20 562 6200 of +31 20 585 8006

De enige uitzondering hierop is het aankondigen van feestjes en andere
gelegenheden tot het nuttigen van (alcoholische) dranken.

Verder wordt van posters verwacht dat ze zich aan de netiquette houden,
geen disclaimers en te lange signatures, geen html en fatsoenlijk quoten."

MarcoHMore information about the NLNOG mailing list