[Nlnog] Personeel gezocht

Tycho Eggen tycho at capcave.com
Mon Mar 8 15:58:18 UTC 2004


On Mon, 2004-03-08 at 16:46, MarcoH wrote:
> On Mon, Mar 08, 2004 at 04:27:45PM +0100, NLNOG BOFH wrote:
> > On Mon, 2004-03-08 at 16:19, ProServe - Peter Batenburg wrote:
> > 
> > > Misschien niet helemaal de goeie plek voor deze vraag
> > 
> > Give the man a cigar!
> > 
> > > maar ik waag het er toch maar op :)
> > 
> > The BOFH ponders over whether this is allowed in the NLNOG charter,
> > looks around in confusion and... realises there IS NO CHARTER!
> > 
> > You got lucky this time, hippie!
> 
> Well to start the discussion again...we need a charter :)
> 

Second draft:

"NLNOG is bedoelt voor het uitwisselen van informatie van belang voor het
operationeel houden van het Nederlandse deel van het internet in het algemeen,
met de Nederlandse internet-exchanges in het bijzonder en voor zaken gerelateerd aan
het draaiende houdende van een internet service provider.

Deze lijst is onder geen beding bedoeld voor advertenties in welke vorm
dan ook. Of u nu op zoek bent naar een baan, een nieuwe collega of gewoon
iets wil verkopen, dit is niet het medium.

De enige uitzondering hierop is het aankondigen van gerelateerde evenementen,
feestjes en/of andere gelegenheden tot het nuttigen van (alcoholische) dranken,
op het gebied van internet/computers en meer specifiek netwerken.

Verder wordt van posters verwacht dat ze zich aan de netiquette houden,
geen disclaimers en andere te lange signatures, geen html, fatsoenelijk quoten."

Gr,
	Tycho

-- 
Tycho Eggen, Capcave B.V.
a: Zonnebaan 17, 3542 EA Utrecht
t: +31(0)30 214 96 70, f: +31(0) 30 214 9679
m: +31(0)6 41 824 855, e: tycho at capcave.com
po: TNE1-RIPE, pki: 0xC3DF0D35, as: 20786
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20040308/9dc4b5e7/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list