[Nlnog] Read-only list en archieven

Niels Raijer niels at fusix.nl
Tue Aug 31 07:19:02 UTC 2004


On Tue, Aug 31, 2004 at 01:08:46AM +0200, Boudewijn Visser wrote:

> Spreuk van de dag : One is a master of the unspoken word and a slave of
> the spoken word.

Ik ga nu een erg saaie reactie geven (start het boe-geroep maar vast) maar
ik ben het met elk woord van Boudewijn eens. In het verleden heb ik wel 
wat ervaring opgedaan met publieke uitlatingen over bepaalde onderwerpen 
en ik ben mezelf steeds meer bewust van wat ik waar kan zeggen, overigens 
zonder wat dat betreft de perfectie ook maar enigszins te naderen.

Er is al een besloten IRC-kanaal (dat gisteravond bar gezellig was 
trouwens); als je wilt vertellen over die IBGP-sessies die je allemaal 
tegelijk even ging omnummeren of die persoon die nog nooit op een Juniper 
had ingelogd en wel even een klant ging opleveren [1] dan kan dat ook 
daar. 

Hierbij moet ik wel direct aantekenen dat ik uit de eerste hand ervaring 
heb met bepaalde informatie die in het besloten IRC-kanaal werd besproken
en via een meelezer op het kanaal bij $klant terechtkwam, waarna $klant 
z'n spullen pakte en de ISP die de informatie had gedeeld met zijn 
collega's, verliet. De oplossing ligt m.i. dan ook niet in beslotenheid.

 [1] Beide zijn volkomen fictieve voorbeelden, uiteraard.
-- 
Niels Raijer      |       "I wanted to concatenate
niels at fusix.nl     |        the paper with the pen
http://www.fusix.nl  |  with the hand that you left here..."
More information about the NLNOG mailing list