[Nlnog] Read-only list en archieven

Arien Vijn arien.vijn at ams-ix.net
Tue Aug 31 05:09:37 UTC 2004


On Aug 31, 2004, at 1:08 AM, Boudewijn Visser wrote:

> [..]
>>> Dan is dichtgooien wat mij betreft de enige optie .. Dat mensen de
>>> mailtjes
>>> doorsturen hou je toch, dat los je niet op. Wat je er wel mee oplost 
>>> is
>>> dat
>>> $scriptkiddie meer info krijgt dan strikt noodzakelijk.
>
> Vraag aan de BOFH's :
>
> Hoe groot is het verschil in aantal subscribers eigenlijk tussen
> nlnog en nlnog-post ?

54 subscribers.

> [En hoe enthousiast worden de archieven bezocht,

Nauwelijks.

> zitten er op nlnog
> subscribers die geen schijn van kans maken op nlnog-post te komen e.d. 
> ? ]

Vast wel. Who can tell?

> Ik moet zeggen dat ik nog niet zo erg overtuigd ben van het nut of
> noodzaak om de lijst te sluiten.
>
> Over de afgelopen jaren heb ik op nlnog toch erg weinig langs zien 
> komen
> wat nu echt in kleine kring moet blijven.
> En gezien sommige reacties is dat in elk geval niet omdat iedereen zich
> realiseerde dat de lijst momenteel open is ;-)
>
> Andere NOG-lijsten zijn ook open; NANOG is van een andere 
> schaalgrootte,

Kan nu anders zijn maar voor post-rights kon je ook niet zomaar krijgen 
op NLNOG. Read-only is zonder meer open.

> maar bv zwitserland (swinog) is m.i. aardig vergelijkbaar met 
> nederland,
> en heeft een open lijst (op mail-archive.com ). www.swinog.ch .

Net als :

http://segate.sunet.se/archives/nordnog.html
http://archives.afnog.org/

Maar deze nogs zijn gesloten:

http://www.uknog.org.uk/
http://www.janog.gr.jp/index-e.html

[goede vragen]

Kind regards, Arien

More information about the NLNOG mailing list