[Nlnog] Read-only list en archieven

Boudewijn Visser bvisser-nlnog at xs4all.nl
Mon Aug 30 23:08:46 UTC 2004


[..]
>> Dan is dichtgooien wat mij betreft de enige optie .. Dat mensen de
>> mailtjes
>> doorsturen hou je toch, dat los je niet op. Wat je er wel mee oplost is
>> dat
>> $scriptkiddie meer info krijgt dan strikt noodzakelijk.

Vraag aan de BOFH's :

Hoe groot is het verschil in aantal subscribers eigenlijk tussen
nlnog en nlnog-post ?
[En hoe enthousiast worden de archieven bezocht, zitten er op nlnog
subscribers die geen schijn van kans maken op nlnog-post te komen e.d. ? ]


Ik moet zeggen dat ik nog niet zo erg overtuigd ben van het nut of
noodzaak om de lijst te sluiten.

Over de afgelopen jaren heb ik op nlnog toch erg weinig langs zien komen
wat nu echt in kleine kring moet blijven.
En gezien sommige reacties is dat in elk geval niet omdat iedereen zich
realiseerde dat de lijst momenteel open is ;-)

Andere NOG-lijsten zijn ook open; NANOG is van een andere schaalgrootte,
maar bv zwitserland (swinog) is m.i. aardig vergelijkbaar met nederland,
en heeft een open lijst (op mail-archive.com ). www.swinog.ch .

> Het zou simpelweg een regel kunnen zijn dat nlnog niet geforward mag
> worden en dat een ieder die wil meelezen zich maar gewoon moet aanmelden.
> We zijn niet met een vreselijk grote groep (in tegenstelling tot de groep
> m6 members) en ik denk dat we iedereen moeten kunnen vertrouwen op hun
> blauwe ogen en gezond verstand. Als iemand niet te vertrouwen is qua
> naleving van het (nu nog niet bestaande) charter op welke wijze dan ook
> dan hoort die persoon duidelijk niet op de lijst thuis, me dunkt.

Als het uitlekken van iets erg serieuze consequenties kan hebben (voor het
internet, je werkgever, jouw zelf e.d.)  moet je het gewoon niet posten op
een (ondanks gesloten zijn) vrij algemene lijst.

>
> En dat is nou juist hetgene dat ik probeer te bereiken: ik wil graag een
> ieder hier zaken kunnen toevertrouwen zonder dat ik bang moet zijn voor
> enige vorm van backfire of disclosure whatsoever.

Ik ben benieuwd aan welk soort dingen je denkt die een probleem zijn op
een meer open lijst, maar ok op een gesloten nlnog ?

scriptkiddie howto (cq rant over insecurity binnen $jouw_AS ) ?
vragen/rant/zelfpromo van in ontwikkeling zijnde dienst/product ?
De *echte* RFO ('trek ik met me dronken kop de switch' vs de
storingspagina ('wegens hardware probleem' ) ?
rant over wat er achter de schermen in z'n voegen kraakt ?

Dat er onder (con)cullega techies wat relaxter gepraat kan worden is zeker
waar, maar m.i. is het erg onverstandig om daarbij op een mailinglist
zoveel (of in zodanig detail) te zeggen dat een disclosure ervan een echt
probleem zou zijn.

Spreuk van de dag : One is a master of the unspoken word and a slave of
the spoken word.

Boudewijn
More information about the NLNOG mailing list