[Nlnog] Tegengas tegen SIDN

Alex Bik alex at bit.nl
Wed Feb 12 11:52:30 UTC 2003


On Wed, 12 Feb 2003, Jan Tonkens (IW) wrote:

> Ook bij meetings had ik niet het gevoel dat er ruimte was om (opbouwende)
> kritiek over organisatie of systeem kwijt te kunnen: een meeting beperkte
> zich meestal tot de uitleg hoe het nieuwe DRS werkte, en gingen ze alle
> mogelijke email-templates stuk voor stuk voorlezen.

Nuttig :)

> Hoewel het me best wel eens gebeurt dat ik me opwind over de gang van zaken
> bij RIPE NCC heb ik daar toch een veel prettiger gevoel bij. En als ik daar
> echt iets structureels zou willen wijzigen moet ik maar in de betreffende WG
> gaan deelnemen : die mogelijkheden zijn er toch niet echt bij sidn

De enige manier om wat gedaan te krijgen is volgens mij om vanaf nu
structureel met zo veel mogelijk mensen de meetings te gaan bezoeken.

Ik heb overigens via het NLIP een klacht ingediend over de gang van
zaken, en dan met name het niet luisteren naar ideeen van deelnemers
waarmee ze op bijzonder eenvoudige wijze de dienstverlening aanzienlijk
kunnen verbeteren (niet meer dan 1 ticket per mailtje behandelen,
'handles' aan de mail toevoegen om te interfacen naar DTS systemen van
ISP's etc).

-- 
               __________________
Met vriendelijke groet,   /\ ___/
Alex Bik          /- \ _/ Business Internet Trends BV
AB2298-RIPE        /--- \/      __________________

More information about the NLNOG mailing list