[NLNOG] Invitation: NLNOG Expert Sessions & BBQ on Friday the 21st of June 2019

Sander Smeenk nlnog at freshdot.net
Wed May 15 11:38:33 CEST 2019


Quoting Nathalie Trenaman (nathalie at ripe.net):

> All you have to do is give us an abstract of the problem you want to
> solve and we will try to match you with an expert. You will get 50
> minutes of consultation, for free! Each expert will only do 5
> consultations, so please be as prepared and descriptive as possible
> when you sign up!

Ik weet natuurlijk alles al, dus ik heb me niet aangemeld voor een
session met een van de experts, denkende dat we op de dag zelf ook
onderling met elkaar kunnen praten en / of de sessies openbaar zouden
zijn.

Teun en ik komen er niet goed uit wat nou precies het plan is die dag.
Sowieso komen er al meer man dan er tijd is op een dag voor 50 mins per
sessie. ;)

Zou er eventueel wat verhelderd kunnen worden hoe de dag er uit gaat
zien?

Thanks!
-Sander.
-- 
| If cats and dogs didn't have fur would we still pet them?
| 4096R/20CC6CD2 - 6D40 1A20 B9AA 87D4 84C7  FBD6 F3A9 9442 20CC 6CD2
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20190515/116b6424/attachment.sig>


More information about the NLNOG mailing list