[Nlnog] Dip in alle transit

Arjan van der Oest arjan at vanderoest.net
Wed May 11 09:22:11 UTC 2011


On 11May, 2011, at 11:19 , Jeroen Wunnink wrote:
> Voorafgaand zag ik 195.69.145.237 / AS50384 bij ons de max-prefix trippen op de ams-ix
> 5 minuten later ging er transit-wise van alles stuk.
> 
> Ik krijg 294 prefixes van ze normaal en ze hebben relatief weinig downstream AS'en, ik gok dus dat zij zelf of een van hun klanten nogal lekte.

Hm, ze zijn bij mij up gebleven:

 195.69.145.237  50384    ESTAB   1d11h 4m  294   0    6    0    

Arjan

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3840 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20110511/2f42cd26/attachment.bin>More information about the NLNOG mailing list