[Nlnog] Dip in alle transit

Arjan van der Oest arjan at vanderoest.net
Wed May 11 08:58:07 UTC 2011


Ik zie een tien minuten geleden ineens vrijwel al m'n transit verkeer inkakken en op hetzelfde moment verkeer via amsix significant toenemen. Diverse mensen op #nlnog rapporteren hetzelfde, vari?rend van Level3 tot cogent, Atom, KPN, etc.

Meer mensen die dit gezien hebben en enige clue hebben wat er aan de hand was? Op dit moment lijkt alles hier normaal.

Arjan


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3840 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20110511/31517210/attachment.bin>More information about the NLNOG mailing list