[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Mark Schouten marks at bit.nl
Mon Sep 22 12:11:17 UTC 2008


On Mon, 2008-09-22 at 10:13 +0200, Leo Baltus wrote:
> Op 13/09/2008 om 15:05:58 +0200, schreef Mark Schouten:
> > On Fri, 2008-09-12 at 16:42 +0200, Leo Baltus wrote:
> > > Klopt hoor, maar mijn punt is dat ze er niet in horen, immers je
> > > distribueert ze voor andere nameservers dan die van jullie.
> > > 
> > > Verder:
> > > 
> > > De template tekst:
> > >     :127.0.0.2:Virus infected host
> > > zou ook kunnen zijn :
> > >     :127.0.0.2:See: http://virbl.bit.nl/lookup/index.php?$
> > > 
> > > Zodoende kun je alle tekst achter de ipnr's achterwege laten.
> > 
> > Fixed!
> 
> Wow, goed werk. In mijn afwezigheid (was een weekje weg) hebben we
> aanleiding gezien om het in gebruik te nemen.
> 
> Werkt als een speer. Vandaag tot nu toe al 19000 rejects op virbl.

Hip!

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV   | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D A128 049B 1B19 9AD6 177FF

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080922/f0d627a1/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list