[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Leo Baltus Leo.Baltus at omroep.nl
Mon Sep 22 08:13:38 UTC 2008


Op 13/09/2008 om 15:05:58 +0200, schreef Mark Schouten:
> On Fri, 2008-09-12 at 16:42 +0200, Leo Baltus wrote:
> > Klopt hoor, maar mijn punt is dat ze er niet in horen, immers je
> > distribueert ze voor andere nameservers dan die van jullie.
> > 
> > Verder:
> > 
> > De template tekst:
> >     :127.0.0.2:Virus infected host
> > zou ook kunnen zijn :
> >     :127.0.0.2:See: http://virbl.bit.nl/lookup/index.php?$
> > 
> > Zodoende kun je alle tekst achter de ipnr's achterwege laten.
> 
> Fixed!

Wow, goed werk. In mijn afwezigheid (was een weekje weg) hebben we
aanleiding gezien om het in gebruik te nemen.

Werkt als een speer. Vandaag tot nu toe al 19000 rejects op virbl.

-- 
Leo Baltus, internetbeheerder             /\
NPO ICT Internet Services              /NPO/\
Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, Filmcentrum, west \ /\/
beheer at omroep.nl, 035-6773555             \/
More information about the NLNOG mailing list