[Nlnog] Virbl, logins

Mark Schouten marks at bit.nl
Wed Sep 17 07:40:30 UTC 2008


Goeiemorgen,

Ik heb nog een beetje verder getyped aan de Virbl login area. Je kunt
daar nu een aantal zaken:
* Mooi grafiekje zien met de stats van je eigen AS
* Zien welke hosts in je AS gelist zijn
* Evidence bekijken van de hosts die we gezien hebben

We hebben hier gisteren even overlegd en besloten dat we delisting
vanuit die login-area toestaan. Let wel, dat is eenmalig per week, per
host. Als je een host delist en hij komt weer terug, dan ben je gewoon
het lul. :)

Je hebt nu dus nog een extra functie aldaar:
* Suspenden van hosts

Have fun!

https://virbl.bit.nl/login/

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV      | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D  A128 049B 1B19 9AD6 177FF

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080917/8fbb2f11/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list