[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Mark Schouten marks at bit.nl
Fri Sep 12 11:16:04 UTC 2008


On Fri, 2008-09-12 at 11:34 +0200, Leo Baltus wrote:
> Die evidence-headers zou ik ook graag zien op 
> 	http://virbl.bit.nl/lookup/index.php?ip=w.x.y.z
> Zodat een ndr door eindgebruikers naar een admin doorgestuurd kan
> worden, en het voor de admin duidelijk is waar dit allemaal om gaat.
> Of bestaan daar bezwaren tegen?

Het idee is dat we die headers als 'vertrouwelijk' hebben bestempeld.
Dus dat die niet publiek zijn.

> > Hier nog meningen over? :)
>  
> Optie 2.

Dank.

> Nog iets, ik had het al eerder aan jou gestuurd maar on-list is dit
> wellicht transparanter: de dnsrbld export bevat nu een $NS regel. Die
> regel verhinderd dat we dit ongewijzigd in onze eigen dnsrbld kunnen
> opnemen. De authoratieve NS is dan immers niet meer
> rbldnsd[12].dnsbl.bit.nl.

Hmm. Ik heb daar eigenlijk met andere lists geen issues mee. Zo hebben
we op rbldnsd1.dnsbl.bit.nl ook een dnswl-mirror, die prima werkt.
Ondanks:
$NS 12h b.ns.dnswl.org c.ns.dnswl.org d.ns.dnswl.org e.ns.dnswl.org
f.ns.dnswl.org g.ns.dnswl.org h.ns.dnswl.org i.ns.dnswl.org
j.ns.dnswl.org k.ns.dnswl.org 

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV      | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D  A128 049B 1B19 9AD6 177FF

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080912/eb973f3c/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list