[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Mark Schouten marks at bit.nl
Wed Sep 10 18:23:54 UTC 2008


On Wed, 2008-09-10 at 19:59 +0200, Jan Hoogenboom wrote:
> Het principe van VIRBL was toch altijd dat als jij je IP space 
> registreerd bij VIRBL, je vanaf dat moment een mailtje krijgt als een 
> van jouw IP's in VIRBL gelist is?
> En dat je ook nog de headers van de 'offending' mail kon bekijken op de 
> VIRBL website?
> Of werkt dat niet meer tegenwoordig?

Dit is Work in Progress, het schiet aardig op. Je kunt daar dan
instellen waar je notificaties wilt ontvangen en hoe vaak. En evidence
bekijken van dozen. HEEL misschien zelfs wel suspenden.

> Ik kan me wel voorstellen dat BIT alleen wil mailen naar partijen die 
> zich bewust zijn wat VIRBL is. Als je bij iedereen die virussen stuurt 
> gaat mailen naar de bij het announcing AS geregistreerde abuse email 
> adres levert dat denk ik wel heel erg veel load op voor de BIT helpdesk....

De login voor bovengenoemde paginas gaat gemailed kunnen worden naar
emailadressen die in de AS-handles van de verschillende registries
gevonden kunnen worden. Login gaat dus per AS.

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV      | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D  A128 049B 1B19 9AD6 177FF
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080910/f720f40e/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list