[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Wed Sep 10 15:04:05 UTC 2008


++ 10/09/08 16:55 +0200 - Mark Schouten:
>
>> - Is verspreiding van virussen per e-mail nog wel een concreet probleem?
>>   Ik kan de oude virbl stats niet meer vinden, maar ik kan mij
>>   herinneren dat de "hitcount" het afgelopen jaar rond de 0% lag.
>
>Zie: http://virbl.bit.nl/why.php . Het aantal viri dat weer via email
>gaat loopt ontzettend op.
[...]

Aan welke grafiek zie ik dat precies? Ik kan dat niet afleiden uit de 
twee grafieken op die pagina, noch die op de statistieken pagina. Of zie 
ik iets over het hoofd?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x75FC50F3 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080910/e569b4e7/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list