[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Mark Schouten marks at bit.nl
Wed Sep 10 14:36:46 UTC 2008


On Wed, 2008-09-10 at 16:21 +0200, Teun Vink wrote:
> Hoi,
> 
> Op verzoek van m'n collega Mark, die (nog?) geen post rechten heeft op
> deze lijst stuur ik jullie even een mailtje van hem door over Virbl:

Inmiddels mag ik et! :)

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV      | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D  A128 049B 1B19 9AD6 177FF

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080910/11a08aee/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list