[Nlnog] Mpls op evpn?

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Thu Mar 13 12:49:33 UTC 2008


++ 11/03/08 17:40 +0100 - Rejo Zenger:
>>(wil de bofh trouwens even het publieke archief sluiten omwille van de
>>NDAtjes, dank-q u...)
>
>Ik geloof niet dat je je erg veel zorgen moet maken om je NDA. 
>
>  <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-August/author.html>
>  <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-September/author.html>
>
>Ik wil er vanaf wezen, maar volgens mij ontbreken daar al wat postings
>van een niet nader te noemen individu.

Blijkbaar was het niet iedereen, waaronder Arjan, duidelijk wat ik 
bedoelde. In augustus 2004 werd er namelijk ook al door een aantal 
mensen iets geroepen over het publiek zijn van de archieven van deze 
mailinglist. 

Voor zover ik weet deed Arjan op 27 augustus een posting daarover, met 
als subject "Read-only list en archieven". Daar onstond een hele thread 
over die netjes terug te vinden is in de archieven. Opmerkelijk is  
echter dat de postings van Arjan ontbrekend. [1]

Overigens is de posting van Arjan nog wel in de archieven nalezen, Teun 
was immers zo vriendelijk om deze posting praktisch geheel te citeren, 
zie [2]. 

Vrij precies een maand later gaf Arjan aan genoeg te hebben van "lange 
tenen, betwetertjes en mensen die er alleen maar op uit zijn om elkaar 
op de vingers te tikken." Gek genoeg zijn ook in die maand de postings 
van Arjan niet meer in het archief te vinden [3].

Niet erg hoor, want Maurice, in een uiterst genuanceerde reactie, volgde 
Teun's goede voorbeeld en citeerde Arjan's posting netjes in zijn 
geheel, zie [4].

Ergo, juist degene wiens postings in de archieven lijken te ontbreken 
vraagt nu de BOFH om het sluiten van de archieven "omwille van de 
NDA'tjes". Ik denk dan weer, dat is blijkbaar helemaal niet nodig.


[1] <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-August/author.html>
[2] <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-August/001320.html> 
[3] <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-September/author.html>
[4] <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-September/001422.html>


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x75FC50F3 . <https://rejo.zenger.nl>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080313/6e8a5922/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list