[Nlnog] Mpls op evpn?

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Tue Mar 11 16:40:14 UTC 2008


++ 11/03/08 17:16 +0100 - Arjan van der Oest:
>(wil de bofh trouwens even het publieke archief sluiten omwille van de
>NDAtjes, dank-q u...)

Ik geloof niet dat je je erg veel zorgen moet maken om je NDA. 

  <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-August/author.html>
  <http://melix.ams-ix.net/pipermail/nlnog/2004-September/author.html>

Ik wil er vanaf wezen, maar volgens mij ontbreken daar al wat postings
van een niet nader te noemen individu.

-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> https://rejo.zenger.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080311/df42e940/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list