[Nlnog] switch lenen ?

Maarten te Paske maarten at tepaske.net
Wed Apr 11 13:33:19 UTC 2007


On Wed, Apr 11, 2007 at 10:07:19AM +0200, Maarten te Paske wrote:
 
> Als iemand ons uit de brand kan helpen hoor ik het graag !

Ik heb inmiddels een aanbod van Demon/XS4ALL (thanks Marco/Mike!)

Maarten
-- 
"Voor onze veiligheid moeten we een beetje van onze privacy inleveren."
  -- Huis-aan-huisfolder "Nederland tegen terrorisme"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20070411/07478bb0/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list