[Nlnog] Brief van het Agentschap Telecom

Erik Bais erik at is.nl
Tue Aug 9 14:34:22 UTC 2005


Hi, 

Een groot aantal ISP's zullen deze dagen een cryptische brief hebben
ontvangen mbt het besluit beveiliging gegevens aftappen Telecommunicatie. (
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=13679-0
02/session=674434675999353/action=javascript-result/javascript=yes ) 

Dit besluit is reeds ge-activeerd in .nl per 1 juni 2005 en verplicht de
aanbieder in het antwoordt te geven op de volgende checklist :

http://www.agentschap-telecom.nl/informatie/aftappen/documenten/checklist_bbg
at.pdf

De aanbieder wordt verplicht in het beveiligen van de informatiestroom qua
taplasten, wie er belast wordt met de taplasten in een bedrijf ( Need to know
basis ) en hoe men met de gegevens omgaat. 

De mensen welke momenteel bij een ISP werken en geen verklaring van goed
gedrag kunnen overhandigen en toch bij dit proces betrokken zijn, zal je als
ISP niet direct hoeven te ontslaan, aangezien dit niet ecologisch correct is,
maar het is wel raadzaam om bij nieuwe personeel dit in ieder geval
ingeregeld te hebben gezien de werkzaamheden. Hoe men dit specifiek wil
afdwingen is volgens mij nog niet helemaal duidelijk bij het AT. Men zegt dat
de geheimhoudingsverklaring welke noodzakelijk is voor al het betrokken
personeel belangerijker is.

Het eigen personeel tappen bijvoorbeeld, EN het niet vertellen dat dit
gebeurt, valt oa onder geheimhouding.( artikel 6 ) 
Schending van geheimhouding in het geval van een MLID / AIVD taplast wordt
gezien als een schending van staatsgeheim.  

Het schrijven van dit informatie beveiligingsplan en de effectuering ervan is
iets waar de aanbieder ( wederom ) zelf de kosten voor moet dragen. Het
screenen van personeel door bijv. een AIVD of Justitie is in het besluit qua
kosten bij de overheid neergelegd. 

Ik heb nog geen template van een beveiligingsplan gezien ( niet van het
Agentschap Telecom noch van de overheid ) dus wellicht dat hier een schone
taak ligt voor een overkoepelende organisatie zoals ISPO of NLIP als dit er
niet gaat komen vanuit de overheid. 

Het Agentschap Telecom gaat per heden niet alleen controleren of een
aanbieder aftapbaar is, maar ook of ze op de bovenstaande vragenlijst alle
antwoorden hebben... 

Met vriendelijke groeten,

Erik Bais

-------- I S - I N T E R N E D - S E R V I C E S - B V --------
domeinregistratie - webhosting - colocating - dedicated servers
www.is.nl     -    info at is.nl    -  T: 0299-476185
Gorslaan 18    -     1441 RG     -     Purmerend
--------------------------------------------------------------- 
More information about the NLNOG mailing list