Charter (Was :Re: [Nlnog] Personeel gezocht)

Tycho Eggen tycho at capcave.com
Mon Mar 8 16:12:12 UTC 2004


On Mon, 2004-03-08 at 17:01, MarcoH wrote:
> On Mon, Mar 08, 2004 at 04:58:18PM +0100, Tycho Eggen wrote:
> > Second draft:
> > 
> > "NLNOG is bedoelt voor het uitwisselen van informatie van belang voor het
> > operationeel houden van het Nederlandse deel van het internet in het algemeen,
> > met de Nederlandse internet-exchanges in het bijzonder en voor zaken gerelateerd aan
> > het draaiende houdende van een internet service provider.
> > 
> > Deze lijst is onder geen beding bedoeld voor advertenties in welke vorm
> > dan ook. Of u nu op zoek bent naar een baan, een nieuwe collega of gewoon
> > iets wil verkopen, dit is niet het medium.
> > 
> > De enige uitzondering hierop is het aankondigen van gerelateerde evenementen,
> > feestjes en/of andere gelegenheden tot het nuttigen van (alcoholische) dranken,
> > op het gebied van internet/computers en meer specifiek netwerken.
> > 
> > Verder wordt van posters verwacht dat ze zich aan de netiquette houden,
> > geen disclaimers en andere te lange signatures, geen html, fatsoenelijk quoten."
> 
> Mee eens, hoewel ik het telefoonnummer van de telegraaf advertentie
> afdeling erin zou houden, zodat ze niet kunnen zeggen dat ze geen
> alternatief hadden :)

zie ook mijn andere mail naar Arjan.

Hier voor is imho het IRC kanaal bijzonder geschikt.

Dit is mijns inziens een goed alternatief.

Gr,
	Tycho

-- 
Tycho Eggen, Capcave B.V.
a: Zonnebaan 17, 3542 EA Utrecht
t: +31(0)30 214 96 70, f: +31(0) 30 214 9679
m: +31(0)6 41 824 855, e: tycho at capcave.com
po: TNE1-RIPE, pki: 0xC3DF0D35, as: 20786
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20040308/62e6d4da/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list