[Nlnog] meer discussie!

Arien Vijn arien.vijn at ams-ix.net
Tue Jun 22 14:26:20 UTC 2004


On Jun 22, 2004, at 4:09 PM, Niels Raijer wrote:

> On Tue, Jun 22, 2004 at 03:50:12PM +0200, Arien Vijn wrote:
>
>>> Dat laatste niet, maar er zijn mensen die slechte ervaringen hebben 
>>> met
>>> het bespreken van bepaalde zaken binnen nlnog (waarmee ik, naast de
>>> mailing list, ook op het IRC-kanaal doel)
>>
>> Verklaar u nader voor wat de mailing list betreft.
>
> Het concrete voorbeeld kan ik niet meer vinden (dat staat nog op een 
> harde
> schijf die ergens ten kantore van Demon moet liggen, waarschijnlijk) 
> maar
> het kwam erop neer dat iets dat 'in vertrouwen' en semi-grappig op deze
> lijst was gezegd, ineens bij een potentiele klant terechtkwam.

Aha... maar dat is de verantwoordelijkheid van degene die posten.

> Nu had de
> persoon in kwestie waarschijnlijk moeten beseffen dat de verspreiding 
> van
> deze mailing list best groot is en ik wil er dus ook geen al te groot 
> punt
> van maken, vooral omdat de grote verspreiding juist een pluspunt moet 
> zijn
> (een van de oorspronkelijke ideeen van de lijst was namelijk om snel
> berichten uit te kunnen wisselen als "Bij ons doet Enertel het niet 
> meer
> in de regio 043, bij jullie ook?", om maar een willekeurig voorbeeld te
> noemen).

Over het algemeen ben ik niet zo ontevreden. Al heeft het idd zelden 
een echt operationeel karakter.

Ik heb alleen ingegrepen toen iemand vroeg om een 'grote managed 
hosting partij in Nederland'. Dat vond ik echt geen plaats hebben op 
NLNOG.

> Ik geef toe dat mijn grootste zorg het IRC-kanaal is. Het lijkt me 
> echter
> niet dat dat onder de hier besproken charter moet gaan vallen.

Tja, dat is een zelfstandige NLNOG-tak. Kan daar niets aan doen.

A.
More information about the NLNOG mailing list