[Nlnog] SIDN

Alex Bik alex at bit.nl
Fri Dec 27 11:16:21 UTC 2002


Hi,

Zijn er hier nog meer mensen die de (e-mail) communicatie met de
stichting geautomatiseerd hebben? Zo ja:

We merken de laatste tijd steeds vaker dat er fouten zitten in het
systeem van de stichting (DRS), waardoor verkeerde statusmeldingen
worden verstuurd. Een tijdje geleden is de '700' ingevoerd, een bericht
wat je attendeert op het feit de termijn voor het draaien van secondary
(na het wegverhuizen van een domeinnaam) is verstreken en dat je hem dus
uit de DNS mag mikken. Probleem hierbij is alleen dat het regelmatig
voor komt dat SIDN ten onrechte een '700' stuurt. Na een overdracht
bijvoorbeeld. Nu worden 700's bij ons (nog) niet automatisch verwerkt,
maar als dat wel zo zou zijn, hadden we inmiddels wel een aantal terecht
pissige klanten gehad, met dank aan SIDN..

Hebben jullie dit soort problemen ook, en zo ja: Wat doen jullie er aan?
Is het misschien zinvol om eens met z'n allen tegen die gasten op te
treden?

-- 
               __________________
Met vriendelijke groet,   /\ ___/
Alex Bik          /- \ _/ Business Internet Trends BV
AB2298-RIPE        /--- \/      __________________

More information about the NLNOG mailing list