[NLNOG] DANE Survey resultaten

Moritz Müller moritz.muller at sidn.nl
Mon Nov 29 11:06:58 CET 2021


Hoi allemaal,

Een tijdje geleden hebben we hier een enquete gedeeld over het gebruik van DANE en SMTP.
Nogmaals bedankt voor het invullen.

De resultaten zijn nu onderdeel van ons paper "Under the Hood of DANE Mismanagement in SMTP”. Het paper wordt bij USENIX gepubliceerd.
Jullie vinden de abstract en de paper hier: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/lee


—
Moritz

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20211129/833772fa/attachment.sig>


More information about the NLNOG mailing list