[NLNOG] NLNOG Board of Directors changeover

Job Snijders job at ntt.net
Fri Apr 26 13:14:29 CEST 2019


[English below]

Beste NLNOGers,

Recent hebben we binnen het bestuur de formele rollen opnieuw verdeeld
zodat we het werk en de verantwoordelijkheden binnen de stichting op één
lijn kunnen plaatsen met ambities en beschikbare tijd van elk
individueel bestuurslid.

                  ... *trommelgeroffel* ...

Het doet mij genoegen aan te kunnen kondigen dat Nathalie Trenaman per 1
mei 2019 zal aantreden als voorzitter van Stichting NLNOG. Melchior
Aelmans zal de secretariele werkzaamheden overnemen, en ikzelf zal
aanblijven als algemeen bestuurslid. Thomas de Looff en Niels Raijer
blijven in hun huidige rol als penningmeester en vicevoorzitter.

Stichting NLNOG heeft een solide basis en een gezonde financiele
huishouding ontwikkeld, voor mij is het daarom een logisch moment om na
5 jaar het stokje door te geven.

Nathalie heeft zich sinds de oprichting enorm ingezet voor het succesvol
organiseren van NLNOG events en activiteiten, ik zie er enorm naar uit
de eindverantwoordelijkheid aan haar over te dragen!

Met vriendelijke groeten,

Job

----------------------------------------------------------------------

Dear NLNOG Community,

Recently the board of directors reassigned the various formal roles to
better align the work and responsibilities within the foundation with
the ambitions and available time of each individual director.

I'm pleased to announce that Nathalie Trenaman will take on a new role
as chair of the NLNOG Foundation. Melchior Aelmans will assume
secretarial duties, I myself will stay on as director. Thomas de Looff
and Niels Raijer will continue to serve as treasurer and vice chair.

The NLNOG Foundation has a solid underpinning and is in healthy
financial condition, so now is a great moment for me to pass on the
baton.

Since the creation of the non-profit, Nathalie has tiressely devoted
herself to help organise successful NLNOG events and activities, I look
forward to hand over final responsibility to her!

Kind regards,

Job


More information about the NLNOG mailing list