[NLNOG] weet iemand wie deze amateurs zijn?

Rejo Zenger rejo at zenger.nl
Thu Feb 22 20:16:01 CET 2018


++ 22/02/18 10:41 -0800 - Sabri Berisha:
>En was dat hele openprovider.nl niet van Beefje? 

Nee, Arno Vis.-- 
Rejo Zenger
E rejo at zenger.nl | P +31(0)639642738 | W https://rejo.zenger.nl
T @rejozenger | J rejo at zenger.nl

OpenPGP   1FBF 7B37 6537 68B1 2532  A4CB 0994 0946 21DB EFD4
XMPP OTR  271A 9186 AFBC 8124 18CF  4BE2 E000 E708 F811 5ACF


More information about the NLNOG mailing list