[NLNOG] Negeer route announcements met Bogon ASNs in het AS_PATH attribuut

Job Snijders job at instituut.net
Fri Jun 3 13:41:15 UTC 2016


Hi NLNOG,

On Tue, May 10, 2016 at 02:46:05PM +0200, Job Snijders wrote:
> Onder het mom van "make routing tables great again!" wil ik iedereen
> aanmoedigen route announcements waarvan het AS_PATH attribuut een
> Bogon ASN bevat weg te filteren. Hier een aantal up-to-date
> voorbeelden op basis van RFC 4893, RFC 5398 en RFC 6996.

Up to date voorbeelden staan nu op:

    http://as2914.net/bogon_asns/configuration_examples.txt

Inmiddels hebben NTT, GTT, AT&T & KPN publiekelijk aangegeven deze
filters in juni/juli te gaan deployen.

Groeten,

Job


More information about the NLNOG mailing list