[Nlnog] Leuk artikel over IPv6 Bij Spotify

Marco Davids mdavids at forfun.net
Fri Nov 6 00:35:00 UTC 2015


On 06/11/15 06:39, Sander Steffann wrote:

> Zie https://labs.spotify.com/2015/11/05/oh-ipv6-where-art-thou/

Informatieve en eerlijke blogpost inderdaad. Grappig om te lezen wat nu
de uiteindelijke aanleiding was.

Nu maar hopen dat Spotify door pakt en ook hun backend services ook via
IPv6 gaat ontsluiten, nu blijkt dat IPv6 helemaal niet zo complex bleek
als aanvankelijk was gedacht.

--
Marco


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4239 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20151106/1bbcbdfc/attachment.bin>More information about the NLNOG mailing list