[Nlnog] Stichting NLNOG

Job Snijders job at ntt.net
Sun Sep 21 09:39:26 UTC 2014


Beste NLNOGers,

Naar mijn gevoel is de tijd rijp om NLNOG naar een hoger niveau te
tillen. Om het organiseren van onze activiteiten beter te kunnen
faciliteren, stel ik daarom voor om "Stichting NLNOG" op te richten.

Zo zijn er een aantal zaken die soepeler kunnen. Bij het organiseren van
de NLNOG-dag, bleek bijvoorbeeld dat het ontbreken van een rechtspersoon
ervoor zorgde dat het voor sommige sponsoren administratief ingewikkeld
werd om een bijdrage te leveren. Ook staan er nu nog NLNOG RING servers
op de balans van mijn eenmanszaak.

Om een goede koers voor de Stichting NLNOG uit te stippelen, is feedback
vanuit onze community essentieel. Ik heb jullie hulp nodig bij de
volgende onderwerpen:

  - formulering van het doel/charter van de stichting
  - concreet takenpakket na oprichting
  - rol van vrijwilligers binnen de stichting
  - selectie van initi?le bestuursleden
  - geldzaken & donaties

Doel van stichting NLNOG
========================

Het doel van de stiching moet breed genoeg zijn om het initi?le
takenpakket te dekken. Ook moet het uitnodigen tot het ontplooien van
nieuwe activiteiten welke de internetgemeenschap dienen. Activiteiten
kunnen zijn: het organiseren van evenementen, het aanbieden van diensten
en infrastructuur, of ontwikkeling van software. Vrijwilligers en
donateurs moeten zich ermee kunnen identificeren. De stichting zal een
Nederlandse identiteit hebben, maar ook op internationale schaal
opereren.

  "Het doel van de stichting NLNOG, is het faciliteren en organiseren
  van activiteiten in het belang van de internet-werkgemeenschap in
  Nederland en op internationaal niveau."

Suggesties voor ons mission statement zijn welkom!

Takenpakket na oprichting
=========================

  - Organisatie van evenementen zoals de NLNOG-borrel, NLNOG-dag
  - Beheer van nlnog.{net,org}, mailinglist en aanverwante infrastructuur
  - Het "NLNOG RING" project ondersteunen:
    * als vertegenwoordigende rechtspersoon voor het project
    * vrijwilligers ondersteunen welke werken binnen de projectgroep
    * aanschaf en beheer van goederen ter ondersteuning van het project

Zijn er nog meer taken, functies of rollen welke de stichting op zich
kan nemen?

Rol van vrijwilligers
=====================

Vrijwilligers spelen de belangrijkste rol binnen de stichting.

De organisatie van evenementen of projecten zoals de NLNOG RING zullen
(net als vandaag de dag) gedreven worden door de inzet van
vrijwilligers. De stichting vervult hierbij enkel een rol als
facilitator voor bijvoorbeeld financi?le of administratieve
aangelegenheden.

Selectie van initi?le bestuursleden
===================================

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit 3 tot 6 mensen. De (nog uit
te werken) statuten zullen beschrijven hoe bestuursleden aantreden of
aftreden. 

Bij oprichting van de stichting zijn minimaal een voorzitter,
penningmeester en secretaris nodig. Ik wil de rol van voorzitter op mij
nemen en zou graag een vice-voorzitter er bij willen. Als
vice-voorzitter zoek ik iemand met een sterk verbindend karakter. Als
penningmeester en secretaris zoek ik punctuele mensen met ervaring op
het vlak van boekhouding en communicatie. Naast de hierboven beschreven
functies is er ook plek voor algemene bestuursleden.

Ben je ge?nteresseerd? Maak jezelf, off-list, kenbaar met een korte
motivatie en beschrijving van ervaringsachtergrond. 

Wie wilt? Mail me! :-)

Geldzaken & Donaties
====================

Het opzetten van de stichting kost rond de 600 euro. De jaarlijkse
kosten (accountant, bank, drukwerk, etc) schat ik op 2500 euro. Het
bestuur zal na oprichting een begroting voor 2015 opstellen en deze
presenteren aan onze community. 

Wil je als bedrijf, of op persoonlijke titel, de oprichting van
stichting NLNOG ondersteunen met een bijdrage? Neem dan contact met mij
op. Founding-funders zijn van vitaal belang voor het succes van de NLNOG
stichting.

Met vriendelijke groeten,

Job Snijders

-- 

tel  : +31654942365
email : job at ntt.netMore information about the NLNOG mailing list