[Nlnog] [FWD] Re: PGP/GPG keysigning @ Nieuwjaarsborrel 29 februari 2012!

Sander Smeenk nlnog at freshdot.net
Mon Jan 9 20:07:52 UTC 2012


Rejo kan niet meer posten op nlnog. Ik +1 voor Rejo's postrechten!

| Date: Mon, 9 Jan 2012 20:25:47 +0100
| From: Rejo Zenger <rejo at zenger.nl>
| To: Sander Smeenk <nlnog at freshdot.net>
| Subject: Re: [Nlnog] PGP/GPG keysigning @ Nieuwjaarsborrel 29 februari 2012!
| 
| On 9 jan. 2012, at 19:40, Sander Smeenk wrote:
| 
| > Alle strookjes die je hebt verzameld en gecontroleerd kan je nu gaan
| > signen. Doe dit op een systeem waar jouw GPG-secret key ook beschikbaar
| > is. Voor elk strookje:
| [...]
| 
| Als je veel keys te verwerken hebt, wil "caff" je ook helpen.
| 
| --
| Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
| GPG encrypted e-mail preferred . +31.6.39642738 . @rejozenger

'caff' zit overigens in package 'signing-party' in Ubuntian.

Groet,
-Sander.
-- 
| Like, that is so uncool.
| 4096R/20CC6CD2 - 6D40 1A20 B9AA 87D4 84C7  FBD6 F3A9 9442 20CC 6CD2
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20120109/b349c182/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list