[Nlnog] Subtiliteit kent geen tijd...

Arjan van der Oest arjan at vanderoest.net
Fri Nov 12 15:03:35 UTC 2010


On Nov 12, 2010, at 3:42 PM, Jaap Akkerhuis wrote:

> 	Argon gas om te blussen bij brand?

Zolang het gas maar inert is en zuurstof verdrijft kom je een heel eind, ik ken Argon als een van *de* (oudere) blusmiddelen.

Desalniettemin een leuk artikel :-)

Arjan
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3840 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20101112/0b002954/attachment.bin>More information about the NLNOG mailing list