[Nlnog] UPS systemen (fwd)

Alex Bik alex at bit.nl
Tue Nov 2 14:01:53 UTC 2010


Hi,

Bernard kan (vanaf dit adres?) blijkbaar niet posten, dus ik stuur zijn 
antwoord op zijn verzoek even door aan de lijst.

-- 
Met vriendelijke groet,
Alex Bik,
BIT BV
Kvk: 09090351

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 2 Nov 2010 13:15:20 +0000
From: B. Buitenhuis <b.buitenhuis at vaxon.nl>
To: Alex Bik <alex at bit.nl>, "nlnog at nlnog.net" <nlnog at nlnog.net>
Subject: RE: [Nlnog] UPS systemen

Alex,

Lijkt me niet erg verstandig in de toepassing van een datacenter.
De UPS staat bij een ECO mode / Energy Saver System in zijn statische bypass,
waarbij de inverter wel aan staat (standby). In geval van power failure 
schakelt
de statische bypass direct over naar de inverter.

Echter het hoeft niet zo te zijn dat statische bypass en inverter in dezelfde
periode staan. Gevolg daarvan: omschakelmoment.

Voor andere toepassingen, waarbij apparatuur beter kan omgaan met een klein
omschakelmoment kunt je een ECO mode wel gebruiken. En is een UPS oppeens
98% efficent!

Gr,

Bernard Buitenhuis


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: nlnog-bounces at nlnog.net [mailto:nlnog-bounces at nlnog.net] Namens Alex Bik
Verzonden: dinsdag 2 november 2010 14:21
Aan: nlnog at nlnog.net
Onderwerp: [Nlnog] UPS systemen

Hi,

Misschien een beetje off-topic, maar zijn er hier mensen die Powerware
UPS systemen in gebruik hebben en ESS mode (Energy Saver System)
gebruiken?

-- 
Met vriendelijke groet,
Alex Bik,
BIT BV
Kvk: 09090351
_______________________________________________
NLNOG mailing list
NLNOG at nlnog.net
http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
More information about the NLNOG mailing list