[Nlnog] Nederlandse vertaling rfc 2119

Paul Wouters paul at xtdnet.nl
Mon Mar 30 17:28:52 UTC 2009


On Thu, 26 Mar 2009, Marco Davids wrote:

>> 4. De voor opname in de .nl zone file opgegeven nameservers dienen
>> vanaf het hele internet bereikbaar te zijn via IPv4 en bij voorkeur
>> ook via IPv6.
>>
>> Ik kan geen reden bedenken waarom dat zo zou moeten zijn, die vraag
>> heb ik inmiddels aan SIDN gesteld (als er antwoord komt laat ik het
>> weten).
>
> Hier vast een informeel antwoord:
>
> De reden is 'behoudendheid'.

Ik dacht meer aan "DRS 4.x.y ondersteunt dit niet"

Paul
More information about the NLNOG mailing list