[Nlnog] IPv6 en FHRP's

Arjan van der Oest arjan at vanderoest.net
Thu Jul 23 12:30:28 UTC 2009


2009/7/22 Boudewijn Visser bvisser-nlnog at xs4all.nl:

>> Hieruit concludeer ik dus voorzichtig dat je HSRP gewoon veilig met
>> linklocals kan gebruiken en aangezien die toch altijd op basis van het
MAC
>> adres zijn je net zo goed het 'autoconfig' keyword kunt gebruiken
>> (autoconfig fabriekt zelf het link-local op basis van de prefix en het
mac
>> adres).
>Dat lijkt me ook. Als je kiest voor autoconfig zou ik het wel combineren
> met Router Advertisement (dwz: dat de clients automagisch dat gateway
> adres leren).

Check, maar in dit stukje 'core' wil ik helemaal geen RA en autoconfig
hebben.

> Als je het (link-local dus) gateway adres vast configureert op de clients
> en je wisselt router hardware (nic of hele router) moet je de clients ook
> weer langs. (Of op dat moment niet vergeten om het vorige
> auto-gegenereerde link local adres op dat moment hard op de HSRP groep te
> zetten).
Dit is een stukje vaste infra waar dit allemaal minder relevant is. Ik had
laatst met MarcoH ook al een discussie over het al dan niet gebruiken van
EUI-64 (en RA's) op P2P's binnen je core etc. Wat ik zo links en rechts
verneem is erg stelling: in je core gewoon geen RA en EUI-64 gebruiken, dat
is voorbehouden (als je het al wil) aan de access laag.

Inmiddels draait eea, er is ook nog een stukje feedback van een Cisco SE
gekomen:

"Because of ICMP redirects... they only work for LL addresses. Also the
entry in the RA section 4.2 of RFC4861 tells that it has to be LL address"

De uiteindelijke config (for future reference) van een gecombineerde IPv4 en
IPv6 HSRP setup ziet er nu zo uit:

interface GigabitEthernet1/3.1103
 encapsulation dot1Q 1103
 ip address <ipv4> <subnetmask>
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ipv6 address <prefix>/64
 standby version 2
 standby 1 ip <ipv4 virtual IP)
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication <password>
 standby 1 name <name>
 standby 10 ipv6 FE80::5:73FF:FEA0:A
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 authentication <password>
 standby 10 name <name>

Je kunt ook "standby 10 ipv6 autoconfig" gebruiken, de machine genereert het
link-local adres dan zelf op basis van het virtuele MAC adres. In mijn geval
heb ik dat adres overgenomen en hard in de config gezet, om te voorkomen dat
het later om welke reden dan ook eens zou wijzigen.

De client (in dit geval de ASA) die eraan hangt heeft FE80::5:73FF:FEA0:A
als default gekregen.

Arjan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20090723/003dd744/attachment.htm>More information about the NLNOG mailing list