[Nlnog] Virbl, de NLWhitelist en telefoontjes

Mark Schouten marks at bit.nl
Thu Sep 11 08:23:10 UTC 2008


On Wed, 2008-09-10 at 22:29 +0200, Raymond Dijkxhoorn wrote:
> Zou zelf graag een beter whitelist princiepe zien, de NL Whitelist is nu 
> een optie, maar daar mogen geen buitenlandse mailrelays op. Dus ik zie 
> daar een uitdaging ;) Wellicht is het een idee om bijvoorbeeld de lijst te 
> prefilteren met de DNSWL (Zie : http://www.dnswl.org/background) die wij 
> bijvoorbeeld gebruiken om globaal mee te whitelisten....

Ik heb zojuist dnswl aangezet als whitelist. Als ik kijk naar het aantal
hosts die nu op Virbl staan, die er dan niet op zouden staan, zijn dat
er slechts 110. 
Voor wie wil zien welke;
http://virbl.bit.nl/download/hits-on-dnswl.txt

Dus, dat scheelt een aantal hosts, maar Nederlandse hosts staan daar
niet tussen. (Nu zullen die veelal ook al op de nlwhitelist staan en hoe
dan ook niet op Virbl terecht komen).

-- 
Mark Schouten, Unix/NOC-engineer
BIT BV      | info at bit.nl | +31 318 648688
MS8714-RIPE | B1FD 8E60 A184 F89A 450D  A128 049B 1B19 9AD6 177FF

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20080911/3b8252a7/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list