[Nlnog] GE koper network taps

Arjan van der Oest arjan at vanderoest.net
Fri Aug 22 15:36:04 UTC 2008


Heren,

Om de stilte maar weer eens te doorbreken: ik had vandaag een niet
nader te noemen vendor van een TAP device op bezoek. In eerste
instantie werd geclaimed dat het device volledig transparant en
failsafe was en dat uitvallen van of defecten aan het apparaat geen
enkel effect hadden op de getapte link, we bespraken een GE/koper
oplossing.

Echter, wat verder in de meeting kwam naar voren dat de oplossing niet
zo transparant bleek als ik in eerste instantie voor ogen had. Er van
uitgaande dat het ding tussen Dev-A (via tap poort Tap-A) en Dev-B
(via tap poort Tap-B) geplaatst zal worden en dat de monitoring device
aan poort C komt te hangen was de stelling als volgt: bij een GE link
zal Dev-A een master/slave relatie aangaan met Tap-A en Dev-B met
Tap-B. Mocht de TAP doos nu falen of zonder spanning komen te zitten
dan zal er een failsafe circuit in werking treden waardoor er een
fysieke 1:1 connectie tussen Tap-A en Tap-B tot stand komt. Op dat
moment moeten Dev-A en Dev-B opnieuw een handshake uitvoeren en een
master/slave relatie tot stand brengen. Ergo, bij een failure gaat je
getapte link kortstondig down (hoewel hij daarna wel weer snel opkomt
via het failsafe mechanisme).

De fabrikant in kwestie beweert dat dit niet anders kan bij GE (in
tegenstelling tot FE) en dat het niet mogelijk is om Dev-A en Dev-B
direct met elkaar te laten negotiaten, wanneer de tapvoorziening
actief is. Mijn stelling was dat je op laag-1 gewoon het signaal zou
moeten kunnen 'aftappen' en dat het device niets op laag-2 zou
moeten/hoeven doen en dat je hiermee dus een down/up schakeling in
geval van device-failure mee zou kunnen voorkomen. Volgens de
fabrikant was dat echter onmogelijk en was er geen enkele fabrikant
die een GE tapdoos bouwde die op deze manier kon werken. Exacte
argumenten kon hij me op dit moment niet geven.

Iemand hier die hier iets nuttigs over kan zeggen?

Arjan
More information about the NLNOG mailing list