[Nlnog] SIDN nameservercheck

Maarten te Paske maarten at tepaske.net
Wed Oct 18 13:47:13 UTC 2006


On Wed, Oct 18, 2006 at 03:24:25PM +0200, Marco Hogewoning wrote:

> On Wed, Oct 18, 2006 at 11:22:27AM +0200, Maarten te Paske wrote:
> 
> > Als iedere isp zonetransfers toe zou staan is het twee weken
> > secondary draaien te automatiseren, en dan is ook dit geen probleem
> > meer.
> 
> Dat zou natuurlijk eventueel op te lossen zijn door iets van een
> proxy-systeem. We laten allemaal SIDN toe, dus als die op hun beurt
> een machine openzetten voor gereigistreerde deelnemers zou het kunnen.
> 
> Hoeven we in ieder geval geen lijstjes te circuleren wie er AXFR mag
> doen.

Hoezo een lijstje circuleren? Wat mij betreft zet je het voor de hele
wereld open. Dichtzetten uit veiligheidsoverwegingen vind ik
security by obscurity.

Maarten
-- 
"Voor onze veiligheid moeten we een beetje van onze privacy inleveren."
  -- Huis-aan-huisfolder "Nederland tegen terrorisme"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20061018/50b520d7/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list