[Nlnog] Wie kan een fiber leverancier aanbevelen ?

Peter Bosgraaf peter at widexs.nl
Thu May 11 12:16:14 UTC 2006


Hi,

On Thu, May 11, 2006 at 02:09:01PM +0200, Henk Steenman wrote:
> Kan iemand mij een leverancier van fibers aanbevelen ?
> 
> Ik ben op zoek naar een bedrijf dat op specificatie fibers
> kan leveren binnen een redelijk termijn en met een goede
> kwaliteit. Het gaat vooral om single mode fiber, niet
> standaard lengten, patch leads en distributie kabel.
> 
> Mijn huidige leveranciers zijn niet vooruit te branden.

Wij gebruiken Eljes B.V. / 036-5236666 en hebben de bestelling meestal
binnen twee dagen in huis.


Groets,

-- 
Peter Bosgraaf // Hosting Architect // WideXS
PBG666-RIPE   // T: 023-5698070   // F: 023-5698099

PGP KeyID: 0xB436C25B (hkp://pgp.mit.edu)
Fingerprint: 49D1 E1EE 3142 31F2 BDF0 CBBF 9675 8267 B436 C25B

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20060511/6553c96a/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list