[Nlnog] Contact bij Rokscom/Iqarus?

Rejo Zenger nlnog at subs.krikkit.nl
Fri Mar 31 11:23:23 UTC 2006


++ 31/03/06 10:43 +0200 - Raymond Dijkxhoorn:
>Tot die tijd droppen we de mails maar gewoon in SURBL, tot nu toe hebben 
>we 514 domeinen gevonden van zijn spammende klanten.
[...]

Nog een klein doch dringend verzoek van mijn zijde:

  http://www.spamhaus.org/statistics/countries.lasso

Sinds enige tijd staat Nederland op de tiende plaats, vanwege:

  http://www.spamhaus.org/sbl/isp_list.lasso?country=Netherlands

Een van die redenen is dus Iqarus:

  http://www.spamhaus.org/sbl/listings.lasso?isp=iqarus.com

Om voor de handliggende redenen het verzoek om aanvullende informatie
die relevant zou kunnen zijn voor Spamhaus te mailen - ik en enkele
anderen zijn vanzelfsprekend zeer geintereseerd.

Bij voorbaat dank,

-- 
Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> https://rejo.zenger.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://mailman.nlnog.net/pipermail/nlnog/attachments/20060331/c720e460/attachment.pgp>More information about the NLNOG mailing list