[Nlnog] Reminder 1 december NLNOG End of the year borrel

Niels Raijer niels at fusix.nl
Tue Nov 29 15:49:05 UTC 2005


On Mon, Nov 28, 2005 at 11:43:46PM +0100, Teun Vink - Luna.nl wrote:

> > >- Maarten te Paske
> > 
> > Waar mijn vakbroeder drinkt, drink ik ook:
> >
> > - Rejo Zenger
> 
> Hoewel ik niet zoveel drink als bepaalde ambtgenoten, ga ik mijn best
> doen ook aanwezig te zijn, [...]

Het doet mij deugd te lezen dat onze vakbroeders uit Rotterdam ook
aanwezig zullen zijn. Wie neemt de handdoeken en duikbrillen mee? ;-)

Ik heb nog een tweetal belangwekkende berichten aangaande onze escapade
van aanstaande donderdag: ten eerste weet De Bekeerde Suster nu van onze
komst en is onze vaste plek achterin, bij de brouwketel, gereserveerd
vanaf 18:00 uur. Iedereen weet die plek nog wel te vinden neem ik aan :-)

De tweede mededeling is dat er naast de ronde die ons aller Dave ons reeds
heeft aangeboden, ook een rondje drank betaald zal worden door Dataman
Services. Hoezee!
-- 
Niels Raijer      |      "Summer move forward
niels at fusix.nl     |          and stitch me 
http://www.fusix.nl  |      the fabric of fall..."
More information about the NLNOG mailing list