[Nlnog] [mford213 at gmail.com: Care2 E-Card from Mark Ford]

Sabri Berisha sabri at cluecentral.net
Mon Nov 7 12:45:09 UTC 2005


On clueloze rukkerdag at 01:09:27PM +0100, Marco Hogewoning wrote:
> On Sat, Nov 05, 2005 at 10:13:36AM +0100, Sabri Berisha wrote:
> > Misschien een beetje off-topic, maar dit heb ik nog -nooit- gezien...
> 
> Over understatement gesproken, maarre had je eigenlijk nog root op een
> machine in de DFZ ?

sabri at junix# run show bgp summary | match 213.193
213.193.208.73 15703  1590846   26276    0    0   1w1d17h 172598/172598/0   0/0/0
[edit]
sabri at junix# run start shell
% su -
Password:
root at junix% id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 2(kmem), 3(sys), 4(tty),
5(operator), 10(field), 11(floppy), 20(staff), 31(guest)
root at junix%

Of wat we ook hebben:

peach# id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 2(kmem), 3(sys), 4(tty),5(operator), 20(staff), 31(guest)
213.196.0.37  4 24587 1551834  53024    0  0  0 02w4d09h 171659
213.247.32.113 4 25232 1490228  53044    0  0  0 12:15:19 173023

Total number of neighbors 98
peach.synssans.nl>

Oftewel voorlopig heb ik root op 3 AS-en (31064,34806 en 34562). 

Is dat goed genoeg voor Marco 'ik heb 1 AS om op te tiepen' Hogewoning
of moeten we nou echt even de broek naar beneden doen en het zaakje op
tafel leggen?

-- 
Sabri

in het land der blinden is eenoog koning
More information about the NLNOG mailing list