[Nlnog] [plzak at arin.net: RE: Can a customer take IP's with them?]

Niels Bakker niels.bakker at ams-ix.net
Wed Jun 30 00:25:56 UTC 2004


On 29 jun 2004, at 19:56, Sabri Berisha wrote:

> Sommigen op deze lijst zullen ook op nanog zitten, maar voor degenen 
> die het niet zitten:
>
> ----- Forwarded message from Ray Plzak <plzak at arin.net> -----
[snip]

Ook nuttig om even te melden vanaf NANOG:

  http://www.e-gerbil.net/ras/nac-case/

Wellicht wat eenzijdig (ik zie geen documenten die door NAC aan de 
rechter zijn gepresenteerd), maar het maakt wel duidelijk dat de 
discussie op NANOG niet bepaald gebeurde op basis van kennis van alle 
feiten.

Met vriendelijke groet,
-- 
Niels Bakker                   Tel: +31 205 141 716
Amsterdam Internet Exchange          Mobile: +31 651 902 772
http://www.ams-ix.net/         E-mail: Niels.Bakker at ams-ix.net

More information about the NLNOG mailing list